HD | SYDSVENSKAN | HALLÅ | HITTAHEM.SE | 8TILL5.SE

Temabilagor Sydsvenskan

Temabilagor

Vi producerar regelbundet temabilagor som distribueras tillsammans med HD-Sydsvenskan. Exempel på bilagor vi gett ut på sistone är Semestertips, Malmö Näringsliv, Familjeliv, Ditt framtida boende och Dina studier.

Varför tematidning? Det enkla svaret är att en tematidning i en stor dagstidning är ett mycket effektivt och trovärdigt sätt att nå ut med en stor mängd information till väldigt många. Genom ett samarbete med HD-Sydsvenskan kommer din annons garanterat synas i en relevant redaktionell miljö, strategiskt utformad för att få kunden att agera. Du får då branschtidningens fokus och samtidigt dagstidningens bredd.

Varför vinjett? Ett utmärkt sätt att marknadsföra sig för mindre företagare inom samma område och på så sätt få större impact. Representerar du en mindre mässa, events av annat slag eller vill skapa uppmärksamhet inför exempelvis ett jubileum, invigning av nya lokaler etcetera – kontakta oss så söker vi upp dina samarbetspartners, leverantörer med flera och bygger upp en samlingsvinjett för ditt evenemang som ger stor uppmärksamhet och samtidigt som genomslagskraften via HD-Sydsvenskan ger dig bestående värden.

Läs mer om temabilagor och vinjetter på http://sydsvenskan-tema.se.

Liknande produkter

Information

Kontakt
Tel: 040-28 18 00

Tekniska specifikationer
Materialspecifikation

Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 1 arbetsdag före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, fredagen före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med specifikationen.
• Ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för dagspress.
• Ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.

Viktigt

Anpassa annonsen efter dagspress eller magasintryck. Det vill säga definiera färger i CMYK och följ praxis i grafisk produktion.
När filen/filerna laddas upp kommer de att kontrolleras automatiskt. Längst ner kan du se information om varningar och fel, klicka på ikonerna för att läsa mer.
Filen kontrolleras så att den har rätt upplösning, rätt färgrymd, inbäddade teckensnitt m.m. Automatisk konvertering kommer att ske vid följande fall:
• RGB och dekorfärg omvandlas till CMYK.
• Övertryck och färgernas återgivning kan då avvika från er intention.
• Genomskinlighet i PDF kommer att tolkas och läggas samman vid tryck, utan manuell inspektion.

VIKTIGT

Kontakt
Tel: 040-28 18 00


Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 3 arbetsdagar före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, onsdagen veckan före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.