HD | SYDSVENSKAN | HALLÅ | HITTAHEM.SE | 8TILL5.SE

Privatannonser

Prislista privatannonser

5 rader inkl rubrik (34×17 mm) 200 kr, CSS -30% 140 kr, C4U -15% 170 kr
5 rader inkl rubrik + bild (34×47 mm) 250 kr, CSS -30% 175 kr, C4U -15% 213 kr
5 rader inkl rubrik + bild (70×58 mm) 450 kr, CSS -30% 315 kr, C4U -15% 283 kr
13 rader inkl rubrik (34×43 mm) 300 kr, CSS -30% 210, C4U -15% 255 kr
13 rader inkl rubrik + bild (34×73 mm) 350 kr, CSS -30% 245, C4U -15% 298 kr

Bröllop inkl bild (43×68 mm) 500 kr, CSS -30% 350 kr, C4U -15% 425 kr
Bröllop inkl bild (70×68 mm) 1000 kr, CSS -30% 700 kr, C4U -15% 850 kr
Bröllop inkl bild (70×138 mm) 1250 kr, CSS -30% 875 kr, C4U -15% 1063 kr

Ovanstående priser inkl moms.

Se annonsexempel GrattisannonsRubrikannonsBröllopsannons


Tillkommande avgifter:

För radannonser som tas emot via besök, telefon eller brev

Scanning av bild +50 kr
Sättning av annons +50 kr
Fakturaavgift +25 kr
Påminnelseavgift på faktura +60 kr
Svarsavgift (för signatursvar) +80 kr

Alla annonser måste bokas senast kl 14 två arbetsdagar före införande. Vid storhelger och röda dagar kan denna stopptid ändras. Färg ingår i alla annonser om så önskas. Alla priser avseende privatannonser är inkl moms.

Annonsvillkor för privatpersoner


Viktiga upplysningar:

Privatannonser är endast öppet för annonsering för privat bruk. För privatannonser gäller max 1 vara per annons.

Annonsgranskning:
HD-Sydsvenskan förbehåller sig rätten att korrigera språkliga fel och felstavade ord samt avböja annons. 
Foton under rubriken Det ska vi fira får ej vara otillbörliga.
Tidningen inför inte annonser som uppmanar eller hänvisar till annonsering i andra medier, ex www-adresser.
Tidningen förbehåller sig rätten att inte publicera annonser som är av affärsmässig karaktär.
Annonser för tillfällig affärsverksamhet t.ex. garageförsäljning, uppköp av dödsbon och delar av hem, självplockning, försäljning av bär, frukt, växter, ved, julgranar m.m. samt erbjudande av tjänster hänvisas till företagsannonser.
Alla motorfordon annonseras under avdelningen Motor.
Alla djur annonseras under avdelningen Djur.

Särskilda regler för annonsering av dödsannonser gäller:
Boknings av dödsfall, dödsfall tack samt inmemorian ska alltid ske via mail eller post – inte via telefon. 
bokning@hdsydsvenskan.se, Privatannons Sydsvenskan 205 05 Malmö.
Dödsannonser följer tidningens mallar och skall innefatta för- och efternamn.

Särskilda regler för annonsering av djur gäller:
Vi har bestämt oss för att följa organisationernas Sveraks (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och SKKs 
(Svenska Kennelklubben) rekommendationer att inte sälja kattungar yngre än 12 veckor eller hundvalpar yngre än 8 veckor samt att ett pris på minst 500 kronor per katt och 1000 kronor per hund måste stå med i annonsen. Försäljning av pitbull och varghybrider är inte tillåtet och ej heller att skänka bort kattungar.
Vid förfrågan måste en hundannonsör kunna delge hundens registreringsnummer från Jordbruksverket. I de fall registrering ej hunnit ske, måste valpens mammas registreringsnummer kunna anges. Importerade hundar får inte säljas. Vid annonsering av rovdjur och/eller zoologiska djur som kräver tillstånd från Jordbruksverket måste tillståndet (inklusive nummer) anges i annonsen. Här kan du läsa mer om jordbruksverkets regler.

Särskilda regler för annonsering av borttappat pass gäller:
Dessa annonser kan endast bokas i receptionen på Sydsvenskan. Vid bokningen måste aktuell polisanmälan medtas.
Endast en persons borttappade pass/annons. (Obs! Om det är en familj som annonsera så får fler annonser bokas)
Annonsen måste bokas tre dagar i följd i tidningen, denna annons har då ett specialpris.

Betalningsvillkor för privatpersoner:
Samtliga privatannonser betalas i samband med bokningen, med kort (VISA/MasterCard).
Vid återbetalning av beställda och betalade annonser, där texten inte överensstämmer med våra villkor, 
avdrages en administrationsavgift på 40 kronor (inkl. moms) från den inbetalda summan.

Reklamationer:
Reklamationer mot införda annonser ska göras inom 8 dagar.
Tidningen är utan ansvar för ev skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar.
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden.

Kontakta oss:
Tel 040-93 44 00
Växel 040-28 12 00

 

Liknande produkter

Information

Kontakt
Tel: 040-28 18 00

Tekniska specifikationer
Materialspecifikation

Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 1 arbetsdag före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, fredagen före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med specifikationen.
• Ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för dagspress.
• Ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.

Viktigt

Anpassa annonsen efter dagspress eller magasintryck. Det vill säga definiera färger i CMYK och följ praxis i grafisk produktion.
När filen/filerna laddas upp kommer de att kontrolleras automatiskt. Längst ner kan du se information om varningar och fel, klicka på ikonerna för att läsa mer.
Filen kontrolleras så att den har rätt upplösning, rätt färgrymd, inbäddade teckensnitt m.m. Automatisk konvertering kommer att ske vid följande fall:
• RGB och dekorfärg omvandlas till CMYK.
• Övertryck och färgernas återgivning kan då avvika från er intention.
• Genomskinlighet i PDF kommer att tolkas och läggas samman vid tryck, utan manuell inspektion.

VIKTIGT

Kontakt
Tel: 040-28 18 00


Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 3 arbetsdagar före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, onsdagen veckan före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.