HD | SYDSVENSKAN | HALLÅ | HITTAHEM.SE | 8TILL5.SE

Annonspaket & samarbeten

Med våra annonspaket och samarbeten med andra dagstidningar når du dina kunder runt om i Skåne, i storstäderna eller i hela landet. Läs mer och kom i kontakt med säljare för de olika paketen respektive sajt nedan.

Hela Skåne-paketet upphör den 1 januari 2018

Vi på HD och Sydsvenskan har Bonnier News som en stor härlig säljportfölj som gör att vi kan ge våra kunder effektivare investeringar. Beslutet är gemensamt fattat av alla tidningar/mediehus som ingick i Hela Skåne-paketet. Vi tror att vi kan ge våra kunder ännu bättre service på detta sätt.
För ytterligare information, kontakta din ordinarie säljkontakt eller Pia Jarnå (pia.jarna@hdsydsvenskan.se) eller Daniel Elm (daniel.elm@hdsydsvenskan.se).

Citypaketet

Citypaketet är ett annonssamarbete mellan Sydsvenskan, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Tillsammans når vi 47 % av landets tre största städers mest köpstarka och välutbildade publik. Läs mer på www.citypaketet.se.

Liknande produkter

Information

Kontakt
Tel: 040-28 18 00

Tekniska specifikationer
Materialspecifikation

Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 1 arbetsdag före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, fredagen före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med specifikationen.
• Ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för dagspress.
• Ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.

Viktigt

Anpassa annonsen efter dagspress eller magasintryck. Det vill säga definiera färger i CMYK och följ praxis i grafisk produktion.
När filen/filerna laddas upp kommer de att kontrolleras automatiskt. Längst ner kan du se information om varningar och fel, klicka på ikonerna för att läsa mer.
Filen kontrolleras så att den har rätt upplösning, rätt färgrymd, inbäddade teckensnitt m.m. Automatisk konvertering kommer att ske vid följande fall:
• RGB och dekorfärg omvandlas till CMYK.
• Övertryck och färgernas återgivning kan då avvika från er intention.
• Genomskinlighet i PDF kommer att tolkas och läggas samman vid tryck, utan manuell inspektion.

VIKTIGT

Kontakt
Tel: 040-28 18 00


Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 3 arbetsdagar före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, onsdagen veckan före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.