HD | SYDSVENSKAN | HALLÅ | HITTAHEM.SE | 8TILL5.SE

Materialspecifikation – digitalt

Innehållsförteckning digitalt material:

Generella rekommendationer
Materialvikter
HTML
Bildformat
Flash
Tredjepartskod/script
Video/ljud i banner
Helsida
Wallpaper
Nyhetsbrev
Expanderade banners

Generella rekommendationer

Tänk på att alla annonser med vit eller ljus bakgrund ska ha en tunn ram runt sig för att undvika upplevelsen av att annonsen flödar in i det redaktionella innehållet.

Vi rekommenderar alla annonsörer som använder sig av Google Analytics att tänka på att UTM spåra kampanjerna. Sen skickar ni dessa anpassade klick URL adresser till oss.
Om man använder extern tredjebartsadserver eller hårdkodar URL i ett HTML material så bör UTM spårning anges där.

Här hittar du ett verktyg som hjälper dig att bygga URL adresser med Google Analytics spårning.
Du bygger detta som det bäst passar din affär men om ni vill ha våra tips på struktur så kontakta en av våra säljare.

 

Materialvikter

Var extra noggranna vad gäller maxvikter vid användande av HTML material och tredjepartsadserver.

Angivna maxvikter oavsett materialtyp avser totalvikter alltså inkl. eventuell vikt som läggs på av tredjepartsadserver eller andra mätleverantörer.

On Load = Initial load

(Det som laddas in först (direkt), också det som blir maxvikten för det ozippade HTML materialet/filerna)

I HTML material får extern laddning användas men materialets totalvikt får aldrig överskridas.

Polite Load

(Producenten kan använda ”metoden”polite load för att få HTML materialet att ytterligare optimera hur olika byggstenar laddas in i annonsmaterialet)

Även om polite load används så måste materialet klara sig inom HTML materialets totala maxvikt. Vi rekommenderar att alltid använda sig av ”metoden”polite load.

Polite Load är en bra metod om det används på rätt sätt. Så här säger IAB: Polite load bör användas sparsamt och enbart där det kan motiveras för en bättre annonsupplevelse. Annonsen bör alltid ladda ett grundläggande budskap redan vid den initiala laddningen och då börja mäta viewability för att undvika tomma förbiscrollade annonsytor och låga in screen­värden.

 

Video

Även video måste klara sig inom kraven för materialets totalvikt. Video måste streamas och får ej laddas in. Tänk på att använda en streamingleverantör av hög kvalitet.
Vi kan hjälpa till att skapa HTML material med bra och snabb streamingkvalitet som inte försämrar exempelvis sådan som synlighetsvärde på ditt annonsmaterial. 

Video som streamas kräver polite laddning och den streamade videofilens maxvikt få inte överskriva 10mb. Mer information om video

Material
– typ

Statisk
– bild

Flash

HTML
ZIP-filens maxvikt

HTML
Totalt maxvikt/laddning
innan 5 sekunder 

Mobil

60kb Tillåter ej 100kb 150kb
Desktop 80kb Tillåter ej 120kb 200kb 
Helsida
Mobil
100kb Tillåter ej 200kb 200kb
Helsida Desktop 300kb Tillåter ej 500kb 500kb

HTML maxvikt/laddning efter 5 sekunder

Desktop 1 000 kb
Mobil 500 kb
Helsida Mobil 1000 kb
Helsida Desktop 1000 kb

För streaming av video tillåter vi max 10 mb total laddning men detta måste streamas och portioneras ut så att materialet klarar kraven enligt ovan.

 

Från IAB: Vikterna inkluderar alla resurser som krävs för annonsladdning och mätning. Eventuella mätscripten från er tredjepartsleverantör som så används brukar väga ca 30-­90 kB

Tillbaka

HTML5

Tänk på att bygga stöd för https
Våra sajter använder sig från och med 9/5 (2016) av https-anrop. 
Det betyder att allt html material och tredjepartsscript måste stödja leverans över både http och https.
Tänk på att detta gäller både materialet, vår klickräknare och eventuellt tredjeartsleverantör. 

Material som inte tredjepartsservas måste skickas till oss zippat
HTML5-material som inte servas via tredjepartsleverantör ska skickas till oss som en zippad mapp med alla filer som ingår i produktionen. Kunden själv ansvarar för att pekningen till bilder, javascript eller css är rätt.

IAB regler
Från IAB: Max 15 st annonsanrop​ tillåtna för initial laddning av HTML5 annons. 
Från IAB: Hotspot/Hovering (användarens markör på annonsens måldel) får inte överstiga 1/4 av annonsens storlek. Initieras när markören vilar på hotspot i minst 1 sek.
Får INTE initiera audio. Får inte initiera expanderande effekt om det inte specifikt godkänts i överenskommelse vid bokningstillfället.
Vertikal scroll i annonsen som ska gå i dator är inte tillåten. Vertikal scroll i material som ska gå i mobil eller läsplatta tillåts endast om den kreativa utformningen kräver det.

Vikten på det den zippade fil där ditt HTML material ligger får inte överstiga våra viktkrav.
Tänk på att den zippade HTML mappen ungefär halverar materialets vikt. Den upp-zippade filen inkl. extern fil-laddning måste klara sig inom den totala vikten.

Viktigt att tänka på när du producerar HTML material som är retinaanpassat för mobil eller tablet är att ni inte får sätta fast bredd och höjd på materialet.
HTML material som ska klara retina måste vara angivet i 100% höjd och bredd.
Retinamaterial = Annonsformat som är dubbelt så stort som ut (original) formatet och som vi sedan komprimerar ner till rätt storlek för optimal kvalitet.

För mer information om exempelvis onload VS polite vikt vänligen se avsnittet ”Materialvikter” här ovan eller titta under respektive annonsformat.
 
Skicka in materialet i god tid innan startdatum
Varje HTML5-annons måste först testas av HD-Sydsvenskan. Var noga med att leverera materialet i god tid. Materialdag minst 3 arbetsdagar innan kampanjstart.
Specialformat så som exempelvis helsida ska levereras 5 arbetsdagar innan kampanjstart. 

CLICKTAG

Observera ny clicktag från 1/11 2017

När du som producent ska ange clickTag i ditt HTML material så rekommenderar vi inte att använda hårdkodning eller annat typ av extern laddning av URL. Vår erfarenhet är att det ställer till merarbete vid snabbt byta av URL-länk och att det ställer extra krav på att kommunikationen mellan mediebyrå/tredjepartsserver och producent är korrekt.

 

Sample click tag insertion:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
var clickTag = " "; </script>
[The rest of your creative code goes here.] 
</html>
[Your creative must use the click tag variable as the click-through URL:]
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)"></a>
 

Klicka här för mer info

 

Plockat ur IAB guidelines
HTML5 är den nya standarden för hemsidekodning. Fördelen med HTML5 är att den möjliggör grafiska och rörliga element i banners, som tidigare har varit gjorda i t ex Flash. Till skillnad från Flash är HTML5 kompatibelt med alla plattformar i mobiler och kräver ingen speciell programvara som användar­ en måste ladda ner.
IAB (US) har tagit fram Guidelines för annonsproduktion i HTML5

VAD TESTAR VI OCH VAD TESTAR VI INTE

Vi testar att det går att klicka på materialet = att ni har en klick URL angiven och att man kommer till en kampanjsida.

Däremot kan vi inte kontrollera att ni lagt in har Fusion clickcount script korrekt inlagt. Om det inte är korrekt inlagt kommer vi inte att kunna mäta klick på vår sida. 

LEVERANSSÄTT

HTML-material måste hostas av oss eller av godkänd tredjepartsleverantör. Om man inte använder en godkänd tredjepartsleverantör så måste alltså materialet skickas till oss.
Vi tar inte emot egenservat (egenservat = material som läggs upp på egen server) HTML material genom en Iframe.

TESTA DITT HTML MATERIAL INNAN DU SKICKAR IN DET TILL OSS

Ni bör alltid testa ert material genom att ladda upp ert material på er lokala server och testa det här. 

HD-Sydsvenskan kan felsöka material mot en avgift.

VIDEO/LJUD I HTML

För mer information klicka här.

Tillbaka

Bildformat

Vi tar emot bilder i formaten GIF, JPG och PNG.

GIF-bilder lämpar sig bäst för enkel grafik som teckningar, text, logotyper och liknande grafiska detaljer med liten färgvariation. Bilder med övertoningar och färgrika foton kan se lätt gryniga ut om de sparas i GIF, p.g.a. den begränsade färgpaletten på 256 färger.
Med hjälp av GIF kan bilderna göras genomskinliga eller rörliga (animeras) genom att lägga en kort sekvens av bilder inom samma GIF-fil.

JPG-formatet passar bäst för fotografiska och färgrika bilder. En stor skillnad mellan GIF och JPG är antalet färger som de stöder. GIF stöder 256 färger (8bit), medan JPG stöder så många som 16,7 miljoner färger.

PNG lämpar sig bäst för icke-fotografiska bilder, som ikoner, logotyper, grafik m. m. PNG fungerar bäst på bilder med stora, enfärgade områden. PNG liknar GIF på så sätt att det kan lagras med genomskinlighet men det kan dock inte användas för animeringar.

MATERIALVIKT

Maxvikt 80kb på desktop och 60 kb i mobilen. 

Tillbaka

Flash

Vi tillåter inte flash-material och det är ett ställningstagande vi gjort av framförallt tre anledningar:

  1. När du använder flash så begränsas materialets synlighet och funktion i flertalet webbläsare som inte stödjer flash.
  2. Flash fungerar inte i mobil och tablet
  3. Adobe meddelar att det finns säkerhetshål i flash tillägget. http://www.theverge.com/2015/12/1/9827778/stop-using-flash

Har du några frågor eller synpunkter så får du gärna kontakta martin.svensson@hdsydsvenskan.se

 

Tillbaka

Tredjepartskod / script

Video får auto-starta förutsatt att det klarat sig inom korrekta viktkrav. Tyngre videofiler behöver därför streamas och det är viktigt att man använder sig av en streamingleverantör som håller hög kvalitet.
Maxvikt på den streamade videofilen är 10mb. För mer info om video
Om ni fattas kvalitativ streamingleverantör så kan vi hjälpa er med detta. Kontakta en av våra säljare för mer info.
Ljud får ej starta vid mouseover utan endast på klick.  
OBS! Angivna maxvikter för banners gäller maxvikt för alla assets inklusive script!

Vi uppmanar användare av eventuella tredjepartsadservers att välja en leverantör som är bra på att komprimera adserverns javascripten så bra som möjligt.
Det finns tredjepartsleverantörer där scripten väger väldigt mycket, så mycket att det faktiskt innebär att du som laddar upp materialet måste hålla dig inom 20-40kb för att klara våra godkända nivåer för maxvikt.  

VAD ÄR TREDJEPARTSKOD

Det är i de flesta fall möjligt att använda sig av tredjepartskod vid annonsering på HD-Sydsvenskan. Detta innebär att annonsen hostas på en extern server och att HD-Sydsvenskan får en kod att boka in på annonsutrymmet. När ett anrop till annonssystemet besvaras av kampanjen kommer koden ifråga att köras på sidan och annonsen som denna pekar på (kan vara flash eller bild) kommer att visas.
Med annonsering med tredjepartskod möjliggörs byte av material utan HD-Sydsvenskans inblandning, vidare kan oberoende statistik från kampanjen ofta fås av tredjepartsleverantören.

PUBLICISTENS SIFFROR GÄLLER SOM LEVERANSKVITTO

Det är alltid publicistens siffror som räknas som kvitto för uppfylld leverans. Vi följer här IAB’s riktlinjer och applicerar vedertagen branschstandard vid eventuell diff. Vi kompenserar för eventuella diffar mot tredjepartsleverantör där serverside diffen överskrider 10% förutsatt att levererat material följer vår materialspecifikation och att man använt sig av en godkänd tredjepartsadserver.   

MATERIALVIKT

Materialvikter per materialtyp anges i avsnittet ”Materialvikter” som finns i toppen av den här sidan. Tänk på att alla materialvikter är inkl. tillägg som eventuellt görs av extern mätleverantör och tredjepartsadserver. 

Vi har idag etablerat stöd för de största tredjepartsaktörer på den skandinaviska marknaden. Exempelvis Adform, Adaction, Adtech och Emediate/Cxense.
Använder du någon annan leverantör så kontakta traffic@hdsydsvenskan.se för att få kontrollerat just den adserver som du använder.

Tillbaka

Video/ljud i banner

Video får auto-starta men ej med ljud. Ljud måste vara på ”mute” från start, användaren måste aktivt välja att klicka för att starta ljud. Ljud får alltså endast starta först efter klick. 
Video måste streamas.
Vi har annonsmallar som hanterar detta mot en streamingkostnad och allt vi behöver är att ni då skickar videofiler i de format som krävs.
Streamad videofil får väga max 10mb. Tänk på användarvänlighet och relevans vad gäller videons längd/vikt. 

Ni hittar med detaljerad information under video/ljud i banner.

Här kan ni hitta några av de videoformat som vi kan erbjuda. Självfallet kan vi även hjälpa er med en skräddarsydd produktion exakt utifrån era specifika önskemål.

Tillbaka

Helsida

Våra specifikationer för Helsidan (dator) / Helsidan (mobil).

Tillbaka

Wallpaper

Våra specifikationer för Wallpaper och Wallpaper Plus.

Tillbaka

Nyhetsbrev

Våra specifikationer för Nyhetsbrev.

Tillbaka

Expanderande banners

Användande av expanderande annonser medför extra kostnad. 
Vid bokningstillfället avtalas om annons eventuellt skall vara expanderande.
För mer information om expanderande material var god kontakta våra säljare.

EXPANDERING / MINIMERING

1. Sydsvenskan.se och hd.se tillåter inte expandering vid mouseover/mouseout på annonser. Expanderande effekter får endast triggas efter klick om inget annat överenskommits med säljare.  
2. Ska däremot annonsen expandera/minimera vid specifikt event, t. ex. efter klick på en knapp eller efter att en animering spelat klart, behövs särskilda anrop göras till Fusion (förstapartsadserver) för att tala om för systemet när annonsen kan expanderas/minimeras. För mer information kontakta säljare.
För Video och ljud i expanderande annonser gäller regler under avsnittet ”Video/Ljud i banner”. 

Observera att expanderande annonser skall levereras minst 5 arbetsdagar före publicering.

Tillbaka

Liknande produkter

Information

Kontakt
Tel: 040-28 18 00

Tekniska specifikationer
Materialspecifikation

Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 1 arbetsdag före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, fredagen före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med specifikationen.
• Ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för dagspress.
• Ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.

Viktigt

Anpassa annonsen efter dagspress eller magasintryck. Det vill säga definiera färger i CMYK och följ praxis i grafisk produktion.
När filen/filerna laddas upp kommer de att kontrolleras automatiskt. Längst ner kan du se information om varningar och fel, klicka på ikonerna för att läsa mer.
Filen kontrolleras så att den har rätt upplösning, rätt färgrymd, inbäddade teckensnitt m.m. Automatisk konvertering kommer att ske vid följande fall:
• RGB och dekorfärg omvandlas till CMYK.
• Övertryck och färgernas återgivning kan då avvika från er intention.
• Genomskinlighet i PDF kommer att tolkas och läggas samman vid tryck, utan manuell inspektion.

VIKTIGT

Kontakt
Tel: 040-28 18 00


Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 3 arbetsdagar före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, onsdagen veckan före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.