HD | SYDSVENSKAN | HALLÅ | HITTAHEM.SE | 8TILL5.SE

Lämna material för digitalt

Här lämnar du material som ska gå i våra digitala kanaler. Annonser som ska gå på webbsajter, mobilsajter och appar

Annonsmaterial ska levereras senast 3 arbetsdagar innan kampanjens startdatum. Vid försenad leverans kan inte HD-Sydsvenskan garantera att kampanjen startar i tid och kompensation för eventuellt förlorat annonsutrymme uteblir. Vid försening kan även annonsören komma att debiteras en förseningsavgift. Vid annonslämning ska, förutom materialet, även länkar och eventuella instruktioner bifogas.

På den här sidan hittar du information om hur du skickar in digitalt material. 
Om du vill lämna material för inflrande i våra tryckta tidningar så hittar du mer information här

Om inte materialet följer instruktioner och de viktkrav som ni finner i vår materialspecifikation kommer HD-Sydsvenskan inte att kompensera för diffar mellan första och tredjepartsmätleverantör.

Tekniska specifikationer hittar du här.

Material för digitala kampanjer mejlas till webtraffic: traffic@hdsydsvenskan.se.

Om du ska skicka ett HTML material som zip-fil så rekommenderar vi er att skicka detta till mailadressen ovan via sprend.com eller någon annan delningstjänst. Detta pga att vi märkt att HTML material ibland har fastnat i vår mailservers brandvägg. Vi arbetar på att hitta en ännu smidigare lösning för inskick av HTML material.

Behöver du hjälp, kontakta traffic på 040-28 17 90 eller traffic@hdsydsvenskan.se.


 

Liknande produkter