HD | SYDSVENSKAN | HALLÅ | HITTAHEM.SE | 8TILL5.SE

Lämna material för digitalt

Här lämnar du material som ska gå i våra digitala kanaler. Annonser som ska gå på webbsajter, mobilsajter och appar

Annonsmaterial ska levereras senast 3 arbetsdagar innan kampanjens startdatum. Vid försenad leverans kan inte HD-Sydsvenskan garantera att kampanjen startar i tid och kompensation för eventuellt förlorat annonsutrymme uteblir. Vid försening kan även annonsören komma att debiteras en förseningsavgift. Vid annonslämning ska, förutom materialet, även länkar och eventuella instruktioner bifogas.

På den här sidan hittar du information om hur du skickar in digitalt material. 
Om du vill lämna material för inflrande i våra tryckta tidningar så hittar du mer information här

Om inte materialet följer instruktioner och de viktkrav som ni finner i vår materialspecifikation kommer HD-Sydsvenskan inte att kompensera för diffar mellan första och tredjepartsmätleverantör.

Tekniska specifikationer hittar du här.

Material för digitala kampanjer mejlas till webtraffic: traffic@hdsydsvenskan.se.

Om du ska skicka ett HTML material som zip-fil så rekommenderar vi er att skicka detta till mailadressen ovan via sprend.com eller någon annan delningstjänst. Detta pga att vi märkt att HTML material ibland har fastnat i vår mailservers brandvägg. Vi arbetar på att hitta en ännu smidigare lösning för inskick av HTML material.

Behöver du hjälp, kontakta traffic på 040-28 17 90 eller traffic@hdsydsvenskan.se.


 

Liknande produkter

Information

Kontakt
Tel: 040-28 18 00

Tekniska specifikationer
Materialspecifikation

Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 1 arbetsdag före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, fredagen före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med specifikationen.
• Ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för dagspress.
• Ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.

Viktigt

Anpassa annonsen efter dagspress eller magasintryck. Det vill säga definiera färger i CMYK och följ praxis i grafisk produktion.
När filen/filerna laddas upp kommer de att kontrolleras automatiskt. Längst ner kan du se information om varningar och fel, klicka på ikonerna för att läsa mer.
Filen kontrolleras så att den har rätt upplösning, rätt färgrymd, inbäddade teckensnitt m.m. Automatisk konvertering kommer att ske vid följande fall:
• RGB och dekorfärg omvandlas till CMYK.
• Övertryck och färgernas återgivning kan då avvika från er intention.
• Genomskinlighet i PDF kommer att tolkas och läggas samman vid tryck, utan manuell inspektion.

VIKTIGT

Kontakt
Tel: 040-28 18 00


Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 3 arbetsdagar före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, onsdagen veckan före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.