HD | SYDSVENSKAN | HALLÅ | HITTAHEM.SE | 8TILL5.SE

Generella riktlinjer

Leveranssätt

HTML-material måste hostas av oss eller av godkänt tredjepartsleverantör.
Om man inte använder en godkänd tredjepartsleverantör så måste materialet till oss.
Vi tar inte emot egenservat HTML material genom en Iframe. Det gäller även om man använder Google Webdesigner som levererar ut färdigt material med javascript i Iframe.

Leveransdeadline

Annonsmaterial ska levereras senast 3 arbetsdagar innan kampanjens startdatum. Vid försenad leverans kan inte HD-Sydsvenskan garantera att kampanjen startar i tid och kompensation för eventuellt förlorat annonsutrymme uteblir. Vid försening kan även annonsören komma att debiteras en förseningsavgift. Vid annonslämning ska, förutom materialet, även länkar och eventuella instruktioner bifogas.

Datapolicy

Som annonsör förbinder man sig att följa Bonniers Datapolicy när man annonserar i HD-Sydsvenskan ägda kanaler. Det betyder att man under inga omständigheter som annonsör/köpare aldrig får samla annan information än den om annonsvisningen och dess egenskaper. Det är inte tillåtet att på något sätt samla information om användaren. För mer information besök ”Bonniers Datapolicy” som ni också hittar under menyn ”praktiskt”. 

Leveransstatistik

Vi redovisar alltid unika sidvisningar, sidvisningar och klick som ett kampanjkvitto men har också möjlighet till fördjupade rapporter så som rapporter baserat på synlighetsvärde. Kontakta en av våra säljare för att få veta mer.

Regler och rutiner gällande digitala medieköp

• Av- eller ombokningar som görs med mer än en månad kvar till start, debiteras med 20% av beloppet.
• Av- och ombokning som görs inom fyra veckor innan start, debiteras med 50% av värdet.
• Om en påbörjad annonskampanj tillfälligt stannas, avbokas eller på annat sätt missar beräknad leverans, debiteras annonsören 100% av bortfallet ordervärde.

Liknande produkter

Information

Kontakt
Tel: 040-28 18 00

Tekniska specifikationer
Materialspecifikation

Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 1 arbetsdag före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, fredagen före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med specifikationen.
• Ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för dagspress.
• Ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.

Viktigt

Anpassa annonsen efter dagspress eller magasintryck. Det vill säga definiera färger i CMYK och följ praxis i grafisk produktion.
När filen/filerna laddas upp kommer de att kontrolleras automatiskt. Längst ner kan du se information om varningar och fel, klicka på ikonerna för att läsa mer.
Filen kontrolleras så att den har rätt upplösning, rätt färgrymd, inbäddade teckensnitt m.m. Automatisk konvertering kommer att ske vid följande fall:
• RGB och dekorfärg omvandlas till CMYK.
• Övertryck och färgernas återgivning kan då avvika från er intention.
• Genomskinlighet i PDF kommer att tolkas och läggas samman vid tryck, utan manuell inspektion.

VIKTIGT

Kontakt
Tel: 040-28 18 00


Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 3 arbetsdagar före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, onsdagen veckan före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.