HD | SYDSVENSKAN | HALLÅ | HITTAHEM.SE | 8TILL5.SE

Generella riktlinjer

Leveranssätt

HTML-material måste hostas av oss eller av godkänt tredjepartsleverantör.
Om man inte använder en godkänd tredjepartsleverantör så måste materialet till oss.
Vi tar inte emot egenservat HTML material genom en Iframe. Det gäller även om man använder Google Webdesigner som levererar ut färdigt material med javascript i Iframe.

Leveransdeadline

Annonsmaterial ska levereras senast 3 arbetsdagar innan kampanjens startdatum. Vid försenad leverans kan inte HD-Sydsvenskan garantera att kampanjen startar i tid och kompensation för eventuellt förlorat annonsutrymme uteblir. Vid försening kan även annonsören komma att debiteras en förseningsavgift. Vid annonslämning ska, förutom materialet, även länkar och eventuella instruktioner bifogas.

Datapolicy

Som annonsör förbinder man sig att följa Bonniers Datapolicy när man annonserar i HD-Sydsvenskan ägda kanaler. Det betyder att man under inga omständigheter som annonsör/köpare aldrig får samla annan information än den om annonsvisningen och dess egenskaper. Det är inte tillåtet att på något sätt samla information om användaren. För mer information besök ”Bonniers Datapolicy” som ni också hittar under menyn ”praktiskt”. 

Leveransstatistik

Vi redovisar alltid unika sidvisningar, sidvisningar och klick som ett kampanjkvitto men har också möjlighet till fördjupade rapporter så som rapporter baserat på synlighetsvärde. Kontakta en av våra säljare för att få veta mer.

Regler och rutiner gällande digitala medieköp

• Av- eller ombokningar som görs med mer än en månad kvar till start, debiteras med 20% av beloppet.
• Av- och ombokning som görs inom fyra veckor innan start, debiteras med 50% av värdet.
• Om en påbörjad annonskampanj tillfälligt stannas, avbokas eller på annat sätt missar beräknad leverans, debiteras annonsören 100% av bortfallet ordervärde.

Liknande produkter