HD | SYDSVENSKAN | HALLÅ | HITTAHEM.SE | 8TILL5.SE

Villkor & avbokningsregler

Deadline för material

Färdigt, digitalt material skall vara Sydsvenskan tillhanda arbetsdagen före införande kl 09.00. För itextannonser till söndag gäller fredag kl. 09.00. Alla andra marknader för införande söndag samt allt till måndag gäller senast 1 timme efter bokningstid, för materiallämning. Material inkomna efter stopptid är ej reklamerbara och kan ej garanteras införande.

Bokning av produktion samt manus/material skall vara Sydsvenskan tillhanda 2 arbetsdagar före införande kl 09.00. Speciella bokningstider som ej synliggörs här kan förekomma i samband med helger eller förtryckta bilagor. För besked tag kontakt med din ordinarie säljkontakt.

Bokningstider

(Införingsdag: Bokas senast)
Söndag: Torsdag 15:00
Måndag: Torsdag 15:00
Tisdag: Fredag 15:00
Onsdag: Måndag 15:00
Torsdag: Tisdag 15:00
Fredag: Onsdag 15:00
Lördag: Torsdag 15:00

Så avbokar du en annons

Avbokning av printannons måste ske senast kl 15.00 två arbetsdagar före införandet. Vid avbokning därefter debiterar vi 50% av annonskostnaden. Ändring mot manuskript samt beordrad annonsproduktion som inte utnyttjas, debiteras efter tidsåtgång. Kontakta oss på telefon 040-28 18 00 eller e-post bokning@sydsvenskan.se om du vill avboka. Villkoren för avbokning av bilagor/ibladningar gäller särskilda regler. Se aktuell prislista.

Regler och rutiner gällande digitala medieköp

• Av- eller ombokningar som görs med mer än en månad kvar till start, debiteras med 20% av beloppet.
• Av- och ombokning som görs inom fyra veckor innan start, debiteras med 50% av värdet.
• Om en påbörjad annonskampanj tillfälligt stannas, avbokas eller på annat sätt missar beräknad leverans, debiteras annonsören 100% av bortfallet ordervärde.

Så reklamerar du en annons

Om du inte är nöjd med ditt annonsinförande, kontakta din säljare. För webbrelaterade reklamationer kan du även kontakta vår traffic på e-post traffic@hdsydsvenskan.se. Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom 3 arbetsdagar, mot fakturor inom 5 dagar.

Övriga villkor

”Normer för annonsering” tillämpas. Se www.dagspress.se (gå in under annonsmaterial – riktlinjer för annonsering). Priset till förmedlingskunder förhandlas direkt med annonsör eller dennes ombud och regleras i det enskilda avtalet.

Annonsers placering och format: Införande av upp-och-nedvända annonser etc avgörs från fall till fall. Annonser ”hänges” ej upptill på textsida.
Minimihöjd: Helmodul (43 mm) på textsida, 20 mm för fri typografi på eftertextsida.
Minimiformat: A-delen minst 6 systemmoduler (mod 32, 23, 61), utom på familjesidan där vi tar in mindre annonser
Betalningsvillkor: 15 dagar netto. Dröjsmålsräntan är 2 % per månad.
Moms: Tillkommer på priset.
Ansvar för fel i annons: Tidningens ansvar är begränsat till högst annonskostnaden i den egna tidningen. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras ej.
Korrekturannons: Vid produktion av annons ingår två korrektur. Därefter debiteras efter tidsåtgång.
Svarsförmedling: Signatursvar ställes till tidningens huvudkontor. Expeditionsavgift för brevsvar inkl vidarebefordran per post 35 kr.

Kompensation vid under-/överleveranser för Sydsvenskan.se enligt TU:s regler:
1. Underleverans av exponeringar – mätt enligt företagets annonssystem – vid köpt annonsplats ersätts endast om underleveransen understiger 90%.
2. Om leveransen understiger 90% ersätts annonsören i första hand med lika antal exponeringar.
3. Merkostnader (t.ex. ökade personalkostnader) vid överleveranser ersätts ej av företaget.
4. Vid sent levererad annons kan annonsören ej kräva ersättning för underleveranser.
5. Leveransstörningar beroende på externa nyhetshändelser, som medfört att företaget tvingats reducera mängden annonser på sajten (s.k. nödsajt), regleras enligt pkt 1–3.

Liknande produkter

Information

Kontakt
Tel: 040-28 18 00

Tekniska specifikationer
Materialspecifikation

Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 1 arbetsdag före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, fredagen före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med specifikationen.
• Ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för dagspress.
• Ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.

Viktigt

Anpassa annonsen efter dagspress eller magasintryck. Det vill säga definiera färger i CMYK och följ praxis i grafisk produktion.
När filen/filerna laddas upp kommer de att kontrolleras automatiskt. Längst ner kan du se information om varningar och fel, klicka på ikonerna för att läsa mer.
Filen kontrolleras så att den har rätt upplösning, rätt färgrymd, inbäddade teckensnitt m.m. Automatisk konvertering kommer att ske vid följande fall:
• RGB och dekorfärg omvandlas till CMYK.
• Övertryck och färgernas återgivning kan då avvika från er intention.
• Genomskinlighet i PDF kommer att tolkas och läggas samman vid tryck, utan manuell inspektion.

VIKTIGT

Kontakt
Tel: 040-28 18 00


Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 3 arbetsdagar före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, onsdagen veckan före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.