HD | SYDSVENSKAN | HALLÅ | HITTAHEM.SE | 8TILL5.SE

Q&A Datapolicy Bonnier

* Vad handlar det här om egentligen?
– Vi ändrar avtalsvillkoren för annonsering,vilket innebär att annonsör eller annonsförmedlare inte ges rätt att samla in användaruppgifter om enskilda besökare på våra webbplatser.

* Varför inför ni den här policyn?
– Dels vill vi säkerställa att våra läsare, kunder och annonsörer är medvetna om vilka spårningstekniker som används, så är inte fallet dag. Dels ser vi tekniken som ett sätt för utomstående att använda den affärsnytta som vi har skapat.
– Köper man annonsutrymme så är det precis det man köper, vill man även köpa data eller segment av data så får man föra en sådan diskussion.
– Vi vill även vara tydliga mot våra användare och ge dem en bättre upplevelse, de skall veta att information om deras surfbeteende inte systematiskt återsäljs av bolag de saknar relation till. Det finns exempel från andra marknader där segment av användarbeteenden återsäljs i flera led utan användarens vetskap, i syfte att återannonsera mot användaren.
– Man kan jämföra med att en affärskontakt fått del av en tidnings prenumerantregister i samband med en kampanj. Förmedlaren säljer sedan registret till en konkurrent. Det vi gör nu är att vi skriver in i avtalen att detta inte är okej.

* Hur går det här till?
– En annonsör har en annons på till exempel en bilsite. Den som surfar till den aktuella annonsen får en kodsträng skickad till sin dator. Koden identifierar surfaren som en person som är intresserad av bilar. Med den informationen kan den som placerat koden ”sälja” personen till andra annonsörer som är intresserade av presumtiva bilköpare. Plötsligt dyker det upp bilannonser på massor av andra siter som surfaren kommer till, utan att denne är medveten om att detta beror på att han eller hon varit på den första bilsiten och där fått en cookie som följer användaren över nätet.

* Så nu är det bara ni själva som ska ha den känsliga informationen om användaren?
– Vi är transparanta med vilka modeller vi använder. Vi följer de lagar och regler som gäller för till exempel cookies. Därför är det av största vikt att det är vi själva som har kontrollen över data som samlas in om våra användare.

* Det här är ju teknikfientligt! Det är ju som om ni skulle förbjuda medieförmedlare att delge sina kunder data från Orvesto för tidningar eller MMS för TV. Cookies gör det ju bara mer precist?
– Inte alls, vi tar inte bort någon information. En annonsör kan fortfarande få mycket precis användardata från oss. Saken gäller att vi vill förhindra att den affärsnytta som vi har skapat används av andra i kommersiella syften.
– Dessutom är det en fråga om användarnas integritet. De har inte samtyckt till att deras beteenden övervakas av tredje part och att informationen används för att visa annonser på andra siter. Vi som har investerat pengar och resurser för att bygga upp en kundrelation ska själva bestämma hur den relationen ska hanteras.

*Blir det förbjudet att annonsera hos er om man inte skriver under policyn?
– Att annonsera på våra siter är alltid frivilligt, men precis som i alla andra sammanhang måste man gå med på de avtalsvillkor som gäller.

* Vad händer om en annonsör/förmedlare struntar i er policy?
– Vi har ingen anledning att tro att någon som skriver annonsavtal med oss inte kommer att följa avtalet.

* Hur mycket pengar tror ni er rädda genom att införa policyn?
– Detta är i första hans en principiell fråga, mer än en ekonomisk.

* Varifrån kom initiativet till den här nyordningen? Schibsted, Bonnier eller Stampen?
– Vi har fört diskussioner om detta tillsammans.

* Det här är en kartell. Det borde granskas av konkurrensverket?
– Det här handlar inte om att minska konkurrensen. Tvärtom handlar det om att konkurrens ska ske på lika villkor. Google, Facebook och DI har haft liknande policys på plats i flera år – det är dags för oss andra att göra hemläxan.

* Borde inte detta vara en fråga för TU?
– Det kan den mycket väl komma att bli.

* Ser ni någon aktör som kommer att vägra skriva under policyn?
– Nej, det har vi ingen anledning att tro.

* Hur hanterar ni det i så fall?
– Om detta mot förmodan kommer att ske får vi diskutera med annonsören och förtydliga vår ståndpunkt. Under en övergångsperiod kommer vi givetvis ha en pragmatisk hållning inför nyordningen, vi kommer exempelvis inte stoppa pågående kampanjer. 

* Betyder det här att annonsörerna får sämre statistik om användandet på era webbplatser?
– Nej, detta kommer inte att påverka den information annonsörerna får från våra webbplatser.

Liknande produkter

Information

Kontakt
Tel: 040-28 18 00

Tekniska specifikationer
Materialspecifikation

Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 1 arbetsdag före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, fredagen före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med specifikationen.
• Ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för dagspress.
• Ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.

Viktigt

Anpassa annonsen efter dagspress eller magasintryck. Det vill säga definiera färger i CMYK och följ praxis i grafisk produktion.
När filen/filerna laddas upp kommer de att kontrolleras automatiskt. Längst ner kan du se information om varningar och fel, klicka på ikonerna för att läsa mer.
Filen kontrolleras så att den har rätt upplösning, rätt färgrymd, inbäddade teckensnitt m.m. Automatisk konvertering kommer att ske vid följande fall:
• RGB och dekorfärg omvandlas till CMYK.
• Övertryck och färgernas återgivning kan då avvika från er intention.
• Genomskinlighet i PDF kommer att tolkas och läggas samman vid tryck, utan manuell inspektion.

VIKTIGT

Kontakt
Tel: 040-28 18 00


Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 3 arbetsdagar före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, onsdagen veckan före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.