HD | SYDSVENSKAN | HALLÅ | HITTAHEM.SE | 8TILL5.SE

Konferens

HD-Sydsvenskan Konferens arrangerar mötesplatser där beslutsfattare i näringslivet kan utvecklas i sina yrkesroller och knyta värdefulla kontakter. 

Vill ditt företag bli partner till någon av konferenserna?

Som partner till HD-Sydsvenskans näringslivskonferenser har du unika möjligheter att kommunicera direkt till en exklusiv målgrupp. Du kan nätverka på plats och knyta värdefulla kontakter med chefer, beslutsfattare och nyckelpersoner. Varje konferens är unik och varje partner har sina önskemål och behov. Kontakta oss gärna så diskuterar vi tillsammans!

Läs mer om kommande konferenser här

Kontaktuppgifter: 

Kristina Landeström, projektledare
kristina.landestrom@hdsydsvenskan.se

Liza Nydén, projektledare
liza.nyden@hdsydsvenskan.se

Pontus Jeppsson, produktägare Konferens
pontus.jeppsson@hdsydsvenskan.se

Malin Cronqvist, marknadskoordinator
malin.cronqvist@hdsydsvenskan.se

Liknande produkter

Information

Kontakt
Tel: 040-28 18 00

Tekniska specifikationer
Materialspecifikation

Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 1 arbetsdag före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, fredagen före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med specifikationen.
• Ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för dagspress.
• Ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.

Viktigt

Anpassa annonsen efter dagspress eller magasintryck. Det vill säga definiera färger i CMYK och följ praxis i grafisk produktion.
När filen/filerna laddas upp kommer de att kontrolleras automatiskt. Längst ner kan du se information om varningar och fel, klicka på ikonerna för att läsa mer.
Filen kontrolleras så att den har rätt upplösning, rätt färgrymd, inbäddade teckensnitt m.m. Automatisk konvertering kommer att ske vid följande fall:
• RGB och dekorfärg omvandlas till CMYK.
• Övertryck och färgernas återgivning kan då avvika från er intention.
• Genomskinlighet i PDF kommer att tolkas och läggas samman vid tryck, utan manuell inspektion.

VIKTIGT

Kontakt
Tel: 040-28 18 00


Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 3 arbetsdagar före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, onsdagen veckan före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.